Návštěvní řád veřejné dětské hřiště amfiteátr Březinovy sady – Jihlava

Toto dětské hřiště je majetkem Statutárního města Jihlavy. Hřiště je přístupné pro občanskou veřejnost a slouží k aktivnímu odpočinku a zpevnění zdraví.

Upozornění pro uživatele:

 • provozní doba hřiště je od 8:00 do 21:00 hod. pouze v letních měsících (tj. od 1. dubna do 31. října)
 • mimo provozní dobu je dětské hřiště uzavřeno a platí zde zákaz vstupu
 • používání zařízení dětského hřiště nad rámec běžného užívání je zakázáno, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro každý herní prvek dané a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného užívání.
 • hřiště je určeno pro děti ve věku od 2 let do 12 let. Dětem mladším 6 let je povoleno používat zařízení dětského hřiště pouze v doprovodu dospělé odpovědné osoby.

V celém prostoru dětského hřiště je zakázáno:

 • kouření, konzumace alkoholu a užívání omamných látek
 • manipulace s otevřeným ohněm
 • přinášet na dětské hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat
 • vstup se psy a jinými zvířaty
 • vjezd motorovými vozidly s výjimkou obsluhy
 • úmyslně ničit a poškozovat zařízení a vybavení dětského hřiště a zeleň, pokud je součástí dětského hřiště
 • znečišťovat dětské hřiště a zeleň, pokud je součástí dětského hřiště
 • dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky, tyto zařízení překontrolovat, jsou-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. V případě zjištění, že je stavem dětského hřiště ohrožena bezpečnost dětí, nesmí dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo.

Vstup na dětské hřiště je dále zakázán:

 1. pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý nebo je-li na něm zjištěná závada
 2. v horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin již při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat
 3. pokud je dětské hřiště nebo herní prvky a vybavení poškozené či ve stavu, který brání jejich užívání, je případný vstup na vlastní nebezpečí uživatele

Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba.
Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště a užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, odpovědné osoby či jiné dospělé osoby.
Uživatelé dětského hřiště musí dodržovat věkovou a váhovou kategorii stanovenou pro jednotlivé herní prvky.

Herní prvky dětského hřiště:

 1. sestava se skluzavkami – je určena pro děti ve věku od 3 do 14 let a hmotností do 60 kg.
 2. prostorová herní síť Spaceball M – je určena pro děti ve věku od 5 let a hmotností do 80 kg.
 3. lezecká stěna – jsou určena pro děti ve věku od 6 do 14 let a hmotností do 80 kg.
 4. pružinová houpačka – je určena pro děti ve věku od 3 do 12 let a hmotností do 60 kg.
 5. sestava DRAK – je určena pro děti ve věku od 3 do 12 let a hmotností do 60 kg.
 6. pískoviště – je určeno pro děti ve věku od 3 let.

Uživatelé dětského hřiště jsou povinni:

 1. řídit se ustanoveními návštěvního řádu a pokyny správce, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek a čistotu
 2. chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožovali ostatní ani sami sebe

Ostatní ustanovení:

 1. Z užívání dětského hřiště jsou vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny návštěvního řádu, ohrožují zdraví, bezpečnost, pořádek, čistotu, osoby podnapilé a pod vlivem omamných a návykových látek.
 2. Za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním návštěvního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba.
 3. Provozovatel neručí na dětském hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.
 4. Úklid dětského hřiště a údržba veřejné zeleně, pokud je součástí hřiště, je prováděn na základě platných smluv nebo objednávek provozovatele: - 1x týdně vývoz odpadkových košů - výhrab listí dle potřeby – zpravidla na podzim a na jaře, v období vegetačního klidu prořezávka dřevin.
 5. V zimním období je dětské hřiště uzavřeno – údržba chodníků a zpevněných ploch není prováděna.
 6. V případě úrazu volejte městskou policii, která sepíše protokol o úrazu.
 7. Důležitá telefonní čísla: Záchranná služba: 155 Městská policie: 156 Policie ČR: 158 Hasiči: 150 Integrovaný záchranný systém: 112

  Provozovatel: SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, Havlíčkova 64,  586 01 Jihlava


Návštěvní řád veřejné dětské hřiště amfiteátr Březinovy sady – JihlavaToto dětské hřiště je majetkem Statutárního města Jihlavy. Hřiště je přístupné pro občanskou veřejnost a slouží k aktivnímu odpočinku a zpevnění zdraví.


Upozornění pro uživatele:

 • provozní doba hřiště je od 8:00 do 21:00 hod. pouze v letních měsících (tj. od 1. dubna do 31. října)

 • mimo provozní dobu je dětské hřiště uzavřeno a platí zde zákaz vstupu

 • používání zařízení dětského hřiště nad rámec běžného užívání je zakázáno, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro každý herní prvek dané a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakáhaného užívání.

 • hřiště je určeno pro děti ve věku od 2 let do 12 let. Dětem mladším 6 let je povoleno používat zařízení dětského hřiště pouze v doprovodu dospělé odpovědné osoby.


V celém prostoru dětského hřiště je zakázáno:

  • kouření, konzumace alkoholu a užívání omamných látek

  • manipulace s otevřeným ohněm

  • přinášet na dětské hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat

  • vstup se psy a jinými zvířaty

  • vjezd motorovými vozidly s výjimkou obsluhy

  • úmyslně ničit a poškozovat zařízení a vybavení dětského hřiště a zeleň, pokud je součástí dětského hřiště

  • znečišťovat dětské hřiště a zeleň, pokud je součástí dětského hřiště

  • dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky, tyto zařízení překontrolovat, jsou-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. V případě zjištění, že je stavem dětského hřiště ohrožena bezpečnost dětí, nesmí dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo.


Vstup na dětské hřiště je dále zakázán:

   1. pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý nebo je-li na něm zjištěná závada

   2. v horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin již při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat

   3. pokud je dětské hřiště nebo herní prvky a vybavení poškozené či ve stavu, který brání jejich užívání, je případný vstup na vlastní nebezpečí uživatele


Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba.

Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště a užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, odpovědné osoby či jiné dospělé osoby.

Uživatelé dětského hřiště musí dodržovat věkovou a váhovou kategorii stanovenou pro jednotlivé herní prvky.


Herní prvky dětského hřiště:

 1. Sestava se skluzavkami – je určena pro děti ve věku od 3 do 14 let a hmotností do 60 kg.

 2. Prostorová herní síť Spaceball M – je určena pro děti ve věku do 5 let a hmotností do 80 kg.

 3. Lezecká stěna – jsou určena pro děti ve věku od 6 do 14 let a hmotností do 80 kg.

 4. Pružinová houpačka – je určena pro děti ve věku od 3 do 12 let a hmotností do 60 kg.

 5. Sestava DRAK – je určena pro děti ve věku od 3 do 12 let a hmotností do 60 kg.

 6. Pískoviště – je určeno pro děti ve věku od 3 let.


Uživatelé dětského hřiště jsou povinni:

    1. řídit se ustanoveními návštěvního řádu a pokyny správce, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek a čistotu

    2. Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožovali ostatní ani sami sebe


Ostatní ustanovení:

     1. Z užívání dětského hřiště jsou vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny návštěvního řádu, ohrožují zdraví, bezpečnost, pořádek, čistotu, osoby podnapilé a pod vlivem omamných a návykových látek.

     2. Za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním návštěvního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba.

     3. Provozovatel neručí na dětském hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.

     4. Úklid dětského hřiště a údržba veřejné zeleně, pokud je součástí hřiště, je prováděn na základě platných smluv nebo objednávek provozovatele:

- 1x týdně vývoz odpadkových košů

- výhrab listí dle potřeby – zpravidla na podzim a na jaře, v období vegetačního klidu prořezávka dřevin.

     1. V zimním období je dětské hřiště uzavřeno – údržba chodníků a zpevněných ploch není prováděna.

     2. V případě úrazu volejte městskou policii, která sepíše protokol o úrazu.

     3. Důležitá telefonní čísla:

      • Záchranná služba: 155

      • Městská policie: 156

      • Policie ČR: 158

      • Hasiči: 150

      • Integrovaný záchranný systém: 112Provozovatel:

Magistrát města Jihlavy, odbor správy realit, Čajkovského 5, 586 01 Jihlava, tel. 567 167 305